Skip to content

Kinder- en peuteropvang

Wij verzorgen zowel de Kinder- als peuteropvang hieronder vindt u alle mogelijkheden.

Peuteropvang Ameland

Onder de Stichting Sociaal Werk Ameland valt de peuteropvang, waarvan één in Hollum en één in Nes. Het belangrijkste doel van de peuteropvang is om kinderen vanaf 2 tot 4 jaar in contact te brengen met leeftijdsgenootjes. Peuters maken een enorme ontwikkeling door. De peuteropvang is een sociale ontmoetingsplaats voor kinderen van deze leeftijd, waar ze samen ontdekken, spelen en leren. Spelenderwijs stimuleren wij de ontwikkeling en bereiden de kinderen voor op een goede start op de basisschool. Wij werken dan ook samen met de basisscholen op het eiland om een goede doorgaande (leer)lijn te bieden.

Openingstijden
8.15-11.45 uur

Nes
Maandag / donderdag
Dinsdag 3+ groep
Hollum
Maandag / woensdag
Dinsdag / donderdag
Vrijdag 3 + groep

De vakanties van de peutergroepen gaan gelijk op met die van de basisscholen.

Kosten
Op de site www.toeslagen.nl kunt u kijken of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Ouders die niet in aanmerking komen, kunnen een beroep doen op een vergelijkbare toeslag van de gemeente Ameland. Die regeling gaat in als kinderen 2 jaar zijn.

Aanmelden
Aanmelden kan vanaf 1 jaar. De gewenste datum van komst is een richtlijn en geen garantie dat er dan plek is. De Stichting behoudt zich het recht om peuters er tussen te plaatsen.

VVE
Voorschoolse educatie is voor peuters van 2 tot 4 jaar die baat hebben bij extra ondersteuning in hun ontwikkeling. Dit draagt bij aan een goede start op de basisschool.
Bij eventuele achterstand in de taal, ontwikkeling of andere situaties heeft een kind mogelijk recht op extra ochtenden, ter ondersteuning van deze ontwikkelingen. Deze VVE indicatie wordt beoordeelt en gegeven door het consulatie bureau. De gemeente Ameland draagt zorg voor de kosten van de extra ochtenden.

De peuteropvang biedt voorschoolse educatie aan middels het programma van Uk en Puk. Voorschoolse educatie stimuleert spelenderwijs de ontwikkeling van:

• Taal
• Voorbereidend rekenen
• Motoriek
• Sociaal-emotionele vaardigheden

Bekijk onze brochure
Klik hier om je kind in te schrijven

Kinderopvang Eb en Vloed

Kinderdagverblijf Eb en Vloed biedt 51 weken per jaar dagopvang voor kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar en voor kinderen van 4 t/m 13 jaar is er buiten– en tussen schoolse opvang.

Wij zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur. De volgende feestdagen zij wij gesloten: 2e paasdag, koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag en de week tussen kerst en oud en nieuw (Bevrijdingsdag 5 mei zijn wij 1x in de 5 jaar gesloten).

De kinderopvang is ondergebracht in Ontmoetingscentrum Ons Hol in Hollum.

Uw kind is degene om wie het draait bij kinderdagverblijf Eb en Vloed. In samenspraak met u als ouder, verzorgen wij uw kind, stimuleren het in zijn/haar ontwikkeling, in een vast dagritme. Hierbij staat de identiteit van uw kind centraal.
De pedagogisch medewerkers van Eb en Vloed staan voor respect en openheid voor elkaar, persoonlijke communicatie, geborgenheid, veiligheid, en een vertrouwde omgeving, die als een thuis is voor de kinderen, en voor u als ouder.

Dagopvang

De dagopvang wordt aangeboden voor kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar.
Wij staan voor opvang met passie, waarbij de ontwikkelingskansen voor kinderen centraal staan.

Er wordt een dagelijkse structuur aangeboden in een ontspannen, huiselijke sfeer op de groepen. Dit wordt gedaan aan de hand van een vast dagritme. Een vast dagritme biedt structuur en houvast voor de kinderen.

Voorschoolse opvang Hollum
Wij bieden voorschoolse opvang voor de schoolgaande kinderen en de kinderen die naar de peuteropvang gaan.

Tussenschoolse opvang
Wij bieden tussenschoolse opvang aan met een lekker broodje en drinken. Wij eten gezamenlijk met de kinderen op onze locatie. De kinderen kunnen daarna even heerlijk spelen binnen of buiten en dan weer fris naar school.

Buitenschoolse opvang
Uw kind kan na schooltijd bij ons spelen, chillen, knutselen of spelletjes doen.
Na school krijgen de kinderen gezamenlijk een koekje en wat drinken en een moment om te vertellen over school, waarna ze lekker hun gang kunnen gaan.
Om 16.30 is er nog een gezamenlijk moment onder het genot van een cracker en drinken. Hierna kunnen de kinderen opgehaald worden.

Lange middag vrij van school?
Ook dit is geen probleem, uw kind kan de gehele middag bij ons terecht.

Vakantieopvang
Uw kind vakantie, maar u zelf niet? Geen nood, ook hier voor hebben we een oplossing. U kunt uw kind gewoon brengen in de vakanties. Voor deze opvang geldt wel een minimale afname van 8 dagdelen per jaar, tegen het daarvoor berekend tarief.

Tarieven

Dagopvang: 6 weken tot 4 jaar
Minimale afname: 1 dag of 2 dagdelen

                                                   2024
Hele dag = 10,5 uur                € 9,50
Halve dag = 6,5 uur                € 10,50
Peuteropvang                         € 9,50

Buitenschoolse opvang: 4 tot 13 jaar
51 weken pakket:       40 schoolweken, 11 weken vakantie + studiedagen (2x per afname dag)

                                                  2024
Hele dag = 10,5 uur               € 8,18
Flexibele BSO                         € 10,12

Bekijk onze brochure

Team

Teamleider:
Natka Pupovac

Pedagogisch medewerkers:
Lia Rippen
Marian Werkman
Eugenie Brandsma
Lisanne Smit
Liesbeth Faber
Andrea Kienstra
Mirel Oud
Marijke van der Geest
Cynthia Brouwer
Emmy de Boer

Invallers:
Nadine IJnsen
Christina Speijcken
Marit Nijp

Wilt u eens een kijkje komen nemen op de locatie?
Belt u dan vooral voor een afspraak.

Kinderdagverblijf Eb en Vloed
Oranjeweg 30
9161 CC Hollum
Tel: 554351 (Ons Hol)
Reg. nr. Landelijk Register KDV: 169741011
Reg. nr. Landelijk Register BSO: 554591856

ebenvloed@sw-ameland.nl
peuterwerkdetoel@sw-ameland.nl

Klik hier om je kind in te schrijven

Belangrijke info

Veiligheidsplan, pedagogisch werkboek
U kunt HIER het volledige beleidsplan veiligheid en gezondheid lezen
U kunt HIER het volledige pedagogisch werkboek lezen

Een klacht indienen 

Individuele wensen en/of klachten worden bij voorkeur in eerste instantie met de pedagogisch medewerkers besproken. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, is contact met de leidinggevende van de Kinderopvang mogelijk. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan je een klacht indienen bij ons, vul hiervoor het Klachtenformulier in. Sociaal Werk heeft een interne Klachtenregeling opgesteld waarin de werkwijze is vermeld voor het behandelen van een klacht. Voor meer informatie kun je ook kijken op de Geschillencommissie.

Zoeken